FysioHolland geeft zorgobligaties uit om groeiambitie te realiseren

FysioHolland – de grootste aanbieder van lokale fysiotherapie in Nederland – is op zoek naar investeerders om haar toonaangevende positie binnen de fysiotherapiemarkt verder te versterken. Dit gaat zij doen via de uitgifte van zorgobligaties. De animo voor deze obligaties is groot.

Cliënten en zorgverzekeraars stellen steeds hogere eisen aan therapeuten en praktijken. FysioHolland speelt hierop in door kwalitatief hoogwaardige zorg te bieden. Zij loopt voorop in innovatie en heeft een efficiënt ingerichte organisatie. Hierdoor heeft zij zich de afgelopen jaren kunnen ontwikkelen tot het snelst groeiende fysiotherapiebedrijf in Nederland. Om haar cliënten nog beter te kunnen ondersteunen, zet FysioHolland belangrijke stappen op het gebied van online zorg, nieuwe contracteringsvormen (zoals productcontractering) en alternatieve financieringsvormen.

Groeiambitie 

FysioHolland startte in 2009 en is in zeven jaar tijd uitgegroeid tot een landelijk opererende lokale aanbieder van fysiotherapie die mensen gezond en actief maakt. Inmiddels vallen meer dan 50 praktijken onder FysioHolland. Directeur Boris van der Vorst: “FysioHolland is een toonaangevende en ambitieuze fysiotherapie-organisatie. De komende jaren gaan we landelijke dekking realiseren met minimaal 150 praktijklocaties. Naast de bestaande bancaire financiering voor overnames kiezen we nu voor het uitgeven van zorgobligaties.”

Platform zorgondernemers

Zorgobligatie.nl biedt een platform waar zorgondernemingen en investeerders elkaar ontmoeten om zo de steeds groter wordende financieringskloof in de zorg overbruggen. Medeoprichter Zorgobligatie.nl Stephan van de Vusse: “De organisaties waar we mee samenwerken willen op verantwoorde wijze in hoog tempo vernieuwingen doorvoeren en tegelijkertijd dichterbij of nauwer met hun cliënten werken. Ze gaan op zoek naar de dialoog met de lokale omgeving. Onze manier van financiering, waarbij er een veel directere relatie is tussen organisatie en obligatiehouder, past daar uitstekend bij.”

Investeerders

FysioHolland is op zoek naar investeerders om de positie als grootste aanbieder van lokale fysiotherapie in Nederland verder te versterken. Daarom is FysioHolland een obligatieprogramma (€ 1.000 per stuk) gestart met een looptijd van 4 jaar en een rente van 6 procent. Meer informatie over het programma is te vinden op fysioholland.nl/zorgobligatie.

<b>Flyer FysioHolland Zorgobligatie</b><br> <i>klik op de afbeelding voor een vergroting</i>