WerkJeSterk

Gericht op arbeidsparticipatie en verzuimpreventie

Heeft uw medewerker lichamelijke klachten waardoor het werk niet (goed) meer kan worden uitgevoerd? Dan is het belangrijk zo snel mogelijk de klachten onder controle te krijgen. Met een oorzaakgerichte en gedragsmatige aanpak, afgestemd op de persoonlijke situatie, kunt u (langdurig) verzuim voorkomen. FysioHolland biedt een uniek programma om deze problemen effectief en duurzaam aan te pakken: WerkJeSterk.

Wat houdt WerkJeSterk in?

WerkJeSterk (voorheen FysioHolland2Work) is een uniek programma dat gericht is op duurzame en volledige arbeidsparticipatie en verzuimpreventie. Dit programma is bedoeld voor medewerkers met lichamelijke klachten, die:

 • hinder of beperking hebben op het werk;
 • verhoogd risico op verzuim hebben;
 • kort/middellang verzuimen;
 • belemmering ondervinden bij de werkhervatting. 

Betaalbaar, effectief en persoonlijk

WerkJeSterk onderscheidt zich door de betaalbare en effectieve behandeling. De prijs ligt onder de huidige markttarieven voor arbeidsrevalidatieprogramma’s. Daarnaast maakt WerkJeSterk maximaal gebruik van de financieringsmogelijkheden bij de zorgverzekeraar. De therapeut kijkt samen met de medewerker naar de oorzaken en stelt vervolgens een persoonlijk programma op. De therapeut coacht op herstel- en werkgedrag en leert de medewerker het lichaam op een gezonde manier te gebruiken. 

De doelstellingen van WerkJeSterk

 • Behoud of verbetering van de arbeidsparticipatie
 • Verbetering van de productiviteit
 • Toename van zelfmanagement bij de medewerker
 • In geval van verzuim: reductie van de verzuimduur/-kosten 

Programma

Het programma bestaat uit vier modules: een intake, arbeidsgerichte fysiotherapie, arbeidsparticipatie-advies en eventueel een werkplektraining en -advies. Tijdens het programma werken de therapeut en medewerker actief aan het verbeteren van de arbeidsparticipatie en -productiviteit. Centraal staat de balans tussen de belasting en de belastbaarheid. Door werksituaties en houdingen na te bootsen, traint de medewerker specifiek gericht op de arbeidssituatie. De werkgever ontvangt elke drie weken een tussentijds verslag en advies over de inzetbaarheid en een prognose voor werkhervatting. Wanneer naast fysieke factoren ook mentale aspecten meespelen, kan een aanvullende begeleiding nodig zijn. 

Werkwijze

Eerst bepaalt de therapeut aan de hand van een detectieschema of de medewerker baat heeft bij het programma. Als dat het geval is, nodigt de therapeut de medewerker uit voor een intakegesprek. Hierin wordt een persoonlijk actieplan opgesteld. Tijdens de intake bepaalt de therapeut de (arbeids)belastbaarheid door vragenlijsten, metingen, lichamelijk onderzoek en testen. 

Programmaduur en nazorg

De duur en frequentie worden individueel bepaald en liggen meestal op twee keer per week gedurende 4, 6, 8 of 12 weken. Na de eindevaluatie zijn er nog drie nazorgmomenten. Na zes maanden meet de therapeut het eindresultaat. 

Resultaatgericht

Het programma van WerkJeSterk is gericht op het behalen van een duurzaam resultaat. Dit is mede afhankelijk van de inzet van de medewerker. De coaching en begeleiding zijn gericht op een actieve en gemotiveerde houding. Zowel de medewerker, de opdrachtgever als FysioHolland tekenen een behandelovereenkomst. 

Waarom WerkJeSterk in plaats van reguliere fysiotherapie?

Bij de algemene fysiotherapeut krijgen medewerkers vaak vooral een ‘passieve’ behandeling, zoals massage. Het trainen van werkhoudingen en werktechnieken komt meestal niet aan bod. Ook coaching ten aanzien van het herstel- en werkgedrag en ergonomische advisering vallen buiten de algemene fysiotherapie. WerkJeSterk besteedt wel aandacht aan deze onderwerpen. De therapeut levert structureel advies gericht op de arbeidsparticipatie. Hij heeft de benodigde expertise en kent het traject waar de medewerker zich in bevindt. WerkJeSterk levert arbeidsrelevante zorg, een integratie van curatieve zorg en arbozorg. Verzuimkosten kunnen snel oplopen. Bereken hier de (mogelijke) verzuimkosten

Onze 10 succesfactoren

 • Gunstige tarieven met maximale co-financiering
 • Resultaatgericht; doel is volledige en duurzame arbeidsinzetbaarheid
 • Deskundige en arbeidsgerichte therapeuten 
 • Trainen van werkhoudingen en -technieken
 • Coaching op herstel- en werkgedrag
 • Medewerker is regisseur
 • Driewekelijks voortgangsadvies
 • Werkplektraining en -advies 'on the job' mogelijk
 • Starten binnen vijf werkdagen 
 • Landelijk netwerk van ruim vijftig fysiotherapiepraktijken. 

Meer weten of een afspraak maken?

Neem contact op via 088 374 16 50 of stuur een e-mail naar WerkJeSterk@fysioholland.nl.