Privacyverklaring​ ​FysioHolland

FysioHolland respecteert en beschermt uw privacy. In alle behandelkamers is de privacy gewaarborgd. Elke praktijk hanteert een privacyreglement. Dit betekent dat uw persoonsgegevens en behandeldossier in een beveiligd computerbestand zijn opgeslagen. Dit is niet toegankelijk voor derden. 

 • FysioHolland werkt met een privacyreglement, dit betekent dat uw gegevens uitsluitend door medewerkers worden vastgelegd en bewaard volgens de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens). Tevens heeft u recht op inzage van uw dossier, dit kunt u schriftelijk aanvragen. Hiervoor wordt bij u een kleine vergoeding in rekening gebracht. FysioHolland is verplicht om binnen 4 weken schriftelijk antwoord te geven.
  Indien u uw gegevens op wilt vragen kunt u een verzoek indienen met de volgende gegevens:

  • Naam en voorletters
  • Geboortedatum
  • Adres, Postcode en woonplaats
  • Telefoon en E-mail adres
  • In welke vestiging vond uw behandeling plaats?
  • In welke periode vond de behandeling plaats?
  • Wie was uw behandelend fysio- en of oefentherapeut?
  • Indien het verzoek bepaalde gegevens betreft, om welke gegevens gaat het dan?
  • Ondertekening cliënt/aanvrager: Plaats, datum en handtekening
  • U stuurt bovenstaande gegevens samen met een kopie van uw legitimatiebewijs op naar kwaliteit@fysioholland.nl

 • De locatie beschikt altijd over een afgesloten behandelruimte.

 • U geeft toestemming voor het anoniem aanleveren van zijn gegevens. Dit is in het geval wanneer gegevens naar de verzekering verstuurd moeten worden. Wanneer u dit niet wilt kan u dit kenbaar maken bij de betreffende fysiotherapeut.

 • Rapportages voor advocaten dienen door het bureau te worden aangevraagd (conform de geldende procedure).

 • Gegevens delen met derden mag pas zodra u hier schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

 • Wij bieden studenten van de opleiding fysiotherapie de mogelijkheid om stage bij ons te lopen. Het kan voorkomen dat er tijdens de behandeling een stagiaire meekijkt of een (deel) van de behandeling uitvoert. Dit gebeurt uitsluitend met uw goedkeuring.