Pluspraktijk fysiotherapie

Bij FysioHolland werken professionals. We bieden kwaliteit, zodat uw zorg en klachten rondom bewegen bij ons in vertrouwde handen zijn. Onze fysiotherapeuten voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en beschikken over relevante specialisaties.

Onafhankelijk toetsen van de kwaliteit

Om de kwaliteit voor onze cliënten op het hoogste niveau te borgen, laten we onze praktijken beoordelen en toetsen door onafhankelijke partijen. Zo weten we zeker dat onze kwaliteit op topniveau blijft. FysioHolland heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Ook zij beoordelen ons objectief en onafhankelijk. Onze praktijken worden hier bijna jaarlijks voor getoetst. 

Keurmerk fysiotherapie: PLUS-praktijken

Veel van onze praktijken zijn PLUS-praktijken. Dit betekent dat we niet alleen voldoen aan alle kwaliteitseisen van onze beroepsvereniging, maar nog een stapje verder gaan. Met aanvullende programma's, samenwerkingen en inzichtelijke kwaliteit. 

Bij de kwaliteitseisen gaat het bijvoorbeeld om de deskundigheid van de fysiotherapeut en het resultaat van klanttevredenheidsonderzoeken. Ook wordt het niveau van onze standaardprocedure getest. Zo bent u er zeker van dat het in kaart brengen en vastleggen van uw klacht en het aantal behandelingen dat daar voor staat, altijd op het hoogste niveau is. 

Daarnaast werken onze fysiotherapeuten veel samen met andere zorgverleners, zoals de specialisten in ziekenhuizen, diëtisten, (kinder)psychologen, arbeidsdeskundigen enzovoorts. Zo houden we de lijnen kort en kunnen we de klacht van een cliënt grondig en kundig aanpakken. Andere voordelen van onze PLUS-praktijken zijn de garantie van een goede bereikbaarheid, ruime openingstijden en een korte wachttijd.

Help de fysiotherapie te verbeteren

Bij FysioHolland werken we continu aan de verbetering van de fysiotherapie. Om inzicht te krijgen in de meest effectieve behandeling van lichamelijke klachten zijn gegevens nodig van verschillende fysiotherapie-behandelingen. Bijvoorbeeld welke behandelingen het meest effectief zijn, hoe snel u van uw klachten af bent, hoe vaak klachten zich herhalen, zijn analyses nodig van de gegevens van verschillende fysiotherapeuten. Helpt u ons om de fysiotherapeutische zorg te verbeteren?

Hoe kunt u helpen?
Door een vragenlijst of speci eke vraag te beantwoorden geeft u een oordeel over uw functioneren of gezondheid. De gegevens worden verzameld in de Landelijke Database Fysiotherapie. Het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie) zette deze database op om resultaten te verzamelen en zo de toepassing hiervan in fysiotherapiepraktijken verder te stimuleren.

Wilt u uw fysiotherapeut toestemming geven om gegevens die betrekking hebben op uw behandeling beschikbaar te stellen? Daarmee helpt u direct mee aan de verbetering van fysiotherapeutische zorg. Dank hiervoor!

Hoe is uw privacy geborgd?
De gegevens worden anoniem verwerkt. Tevens zijn er afspraken gemaakt tussen het KNGF en alle betrokken partijen, zodat er zorgvuldig met de gegevens wordt omgegaan. U kunt uw toestemming op ieder moment weer intrekken via uw fysiotherapeut.

Heeft u nog vragen?
Stel ze gerust aan uw fysiotherapeut of kijk op www.kngf.nl.