Klachtenreglement

U mag erop rekenen dat elke fysiotherapeut van FysioHolland zijn vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere cliënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Bespreek de klacht eerst met uw behandelend fysiotherapeut. In het uiterste geval kunt u via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) een bemiddelingsgesprek aanvragen. Levert een gesprek of een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure via een van de onderstaande instanties:

  • de Klachtencommissie van het KNGF   
  • de Commissie van Toezicht van het KNGF
  • het Regionaal Tuchtcollege van de overheid

FysioHolland stelt het erg op prijs als u (bijna-) calamiteiten of situaties waarin u zich, om welke reden dan ook, niet prettig hebt gevoeld meldt aan het management van FysioHolland. Meer informatie, of een verzoek voor een persoonlijk gesprek, is verkrijgbaar aan de balie.

Klachten, ideeën of verbetertips kunnen worden aangekaart via feedback@fysioholland.nl of via onze ideeën-klachtenbus (in de wachtkamer). Klachten worden afgehandeld conform de door het KNGF opgestelde reglementen en voorwaarden.

Mocht u er niet uitkomen met uw therapeut of de praktijk, dan kunt u ook een klacht of opmerking indienen via de klachtenprocedure. Stuur hiervoor een brief naar:

FysioHolland
T.a.v. Klachtenafhandeling
Newtonbaan 5
3439 NK Nieuwegein

Wij gaan secuur om met uw klacht en willen ons en de kwaliteit van zorg graag verbeteren waar mogelijk. Samen vinden we een oplossing.

Onze fysiotherapeuten zijn aangesloten bij de KNGF klachtenregeling, beroepsvereniging voor de fysiotherapie. Voor meer informatie zie www.defysiotherapeut.com.

Privacyreglement 

FysioHolland respecteert en beschermt uw privacy. In alle behandelkamers is de privacy gewaarborgd. Elke praktijk hanteert een privacyreglement. Dit betekent dat uw persoonsgegevens en behandeldossier in een beveiligd computerbestand zijn opgeslagen. Dit is niet toegankelijk voor derden. 

  • FysioHolland werkt met een privacyreglement, dit betekent dat uw gegevens uitsluitend door medewerkers worden vastgelegd en bewaard volgens de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens). Tevens heeft u recht op inzage van uw dossier, dit kunt u schriftelijk aanvragen. Hiervoor wordt bij u een kleine vergoeding in rekening gebracht. FysioHolland is verplicht om binnen 4 weken schriftelijk antwoord te geven.

  • De locatie beschikt altijd over een afgesloten behandelruimte.

  • U geeft toestemming voor het anoniem aanleveren van zijn gegevens. Dit is in het geval wanneer gegevens naar de verzekering verstuurd moeten worden. Wanneer u dit niet wilt kan u dit kenbaar maken bij de betreffende fysiotherapeut.

  • Rapportages voor advocaten dienen door het bureau te worden aangevraagd (conform de geldende procedure).

  • Gegevens delen met derden mag pas zodra u hier schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

  • Wij bieden studenten van de opleiding fysiotherapie de mogelijkheid om stage bij ons te lopen. Het kan voorkomen dat er tijdens de behandeling een stagiaire meekijkt of een (deel) van de behandeling uitvoert. Dit gebeurt uitsluitend met uw goedkeuring.