Klachtenregeling

Onze therapeuten oefenen hun vak zo goed mogelijk uit. Heeft u toch een klacht over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere cliĆ«nten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. 

U kunt een gesprek aangaan met uw behandelde therapeut of, als u dat prettiger vindt, met een andere therapeut of medewerker van de praktijk. U kunt natuurlijk ook een brief of e-mail sturen naar de praktijk waar u bent geweest om uw ervaring kenbaar te maken. 

Mocht u er niet uitkomen met uw therapeut of de praktijk, dan kunt u ook een klacht of opmerking indienen via de klachtenprocedure. Stuur hiervoor een brief naar:

FysioHolland
T.a.v. Klachtenafhandeling
Newtonbaan 8
3439 NK Nieuwegein

Wij gaan secuur om met uw klacht en willen ons en de kwaliteit van zorg graag verbeteren waar mogelijk. Samen vinden we een oplossing.

Onze fysiotherapeuten zijn aangesloten bij de KNGF klachtenregeling, beroepsvereniging voor de fysiotherapie. Voor meer informatie zie www.defysiotherapeut.com.

Privacyreglement 
FysioHolland respecteert en beschermt uw privacy. In alle behandelkamers is de privacy gewaarborgd. Elke praktijk hanteert een privacyreglement. Dit betekent dat uw persoonsgegevens en behandeldossier in een beveiligd computerbestand zijn opgeslagen. Dit is niet toegankelijk voor derden.