Iedereen fit; het gezamenlijke doel van SPC Rijnmond en FysioHolland